Lamellen
frei

Sporenpulver
rosabraun

Verwandtschaft:
Ständerpilze
. Basidiomycetes .
Blätterpilze
. Agaricales .
Seitlingsverwandte
. Pleurotaceae .

Hier bisher behandelte Arten:
Pluteus cervinus . Rehbrauner Dachpilz
Pluteus cinereofuscus . Graubrauner Dachpilz
Pluteus leoninus . Löwengelber Dachpilz
Pluteus nanus . Flockigbereifter Dachpilz, Erglänzender D.
Pluteus phlebophorus . Runzeliger Dachpilz
Pluteus romellii . Gelbstieliger Dachpilz
Pluteus salicinus. Graugrüner Dachpilz
Pluteus umbrosus . Schwarzflockiger Dachpilz

Literatur zur Gattung Pluteus bei Amazon
Typusart: Rehbrauner Dachpilz Pluteus cervinus

Typusart: Rehbrauner Dachpilz Pluteus cervinus

Dachpilze - Pluteus

 Inhalt folgt